SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

18 GODINA NEMAČKO - SRPSKE RAZVOJNE SARADNJE

NA OTVORENOM UNIVERZITETU U SUBOTICI

1,8 MILIJARDI EVRA ZA 18 GODINA NEMAČKO-SRPSKE RAZVOJNE

SARADNJE

Subotica, 11. decembar 2018 – Izvođenjem pozorišne predstave “Punoletstvo” i izložbom
pod nazivom “Dela znače” na Otvorenom univerzitetu u Subotici svečano je obeleženo 18
godina nemačko-srpske razvojne saradnje, u okviru koje je Nemačka podržala Srbiju sa više
od 1.8 milijardi evra.
Od 2000. godine, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, kroz različite programe podržane
su reforme i promene koje su usmerene na održiv ekonomski razvoj, životnu sredinu i
unapređenje demokratskog građanskog društva i državne administracije. Podršku su
pružili Nemačka razvojna organizacija GIZ, Nemačka razvojna banka KfW i brojni partneri.
Brojni gosti su na proslavi, organizovanoj u partnerstvu sa lokalnom samoupravom grada
Subotice, uživali u predstavi Reflektor teatra, koju potpisuje dramaturg Milena Minja
Bogavac, a koja na interesantan i kreativan način predstavija ključne oblasti u razvojnoj
saradnji Nemačke i Srbije.
U okviru izložbe pod nazivom “Dela znače” prikazani su postojeći projekti koji se sprovode
u Srbiji u različitim oblastima: podrška reformi javne uprave i javnih finansija, edukacija i
inkluzija manjinskih grupa, zapošljavanje i informisanje migranata povratnika, reforma
stručnog i srednjeg obrazovanja, podsticanje preduzetnika i razvoj malih i srednjih
preduzeća u seoskim oblastima, energetska efikasnost i alternativni izvori energije poput
biomase, briga o hidroelektranama, zaštita biodiverziteta, očuvanje vodnih resursa i
okruženja od emisija iz termoelektrana, upravljanje otpadom i uspostavljanje što bolje
regionalne saradnje.
Jedan od projekata u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje je i “Zaštita biodiverziteta
jezera Palić i Ludoš”, u okviru kojeg je će se sprovesti čitav niz različitih mera sa ciljem
poboljšanja kvaliteta vode u Palićkom i Ludoškom jezeru i zaštite biodiverziteta, ali i
postavljanja temelja za održivi razvoj. Osim toga, projekat ima za cilj i jačanje turističkog
potencijala Subotice i regiona, te se oko oba jezera planira formiranje zaštitnog pojasa, u
sklopu kojeg će biti izgrađene pešačko-biciklističke staze i podignuto nekoliko
osmatračnica i platformi za posmatranje ptica. U okviru projekta su predviđene i aktivnosti
u cilju podizanja nivoa svesti lokalne zajednice o prirodnom bogatstvu regiona i njegovim
turističkim potencijalima kako bi projekat ostvario dugoročan uspeh.