SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

BIOMASA ENERGETSKI EFIKASNI SISTEMI

PREZENTACIJA KOTLOVA ZA CENTRALNO GREJANJE U SUBOTICI

U organizaciji Karika prometa, u Subotici je održana prezentacija programa kotlova na črvsto gorivo, pelet, kao i solarnih sistema robne marke Burnit,  za centralno grejanje na bio masu energetski efikasnim sistemom.

Obzirom da je velika ušteda, kako na čvrstom gorivu koje koriste ovi kotlovi, tako i putem solarne energije, većina Subotičana se zainteresovala za ove kotlove, koji su daleko jeftiniji od onih na ugalj i drva. 

Sve informacije oko nabavke pomenutih kotlova mogu se dobiti u Karika prometu u Subotici.