SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

MAĐARSKI POKRET: NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE NEPRAVEDAN NAMET

NEZAKONITOSTI U NAPLATI DUGOVA

NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE:

NEPRAVEDAN NAMET, NEZAKONITOSTI U NAPLATI DUGOVA

JVP „Vode Vojvodine“ ovih dana građanima Vojvodine - obveznicima naknade 
za odvodnjavanje dostavlja rešenja za period april – decembar 2018. 
godine. Od funkcionera Saveza vojvođanskih Mađara Arpada Fremonda, 
zamenika predsednika Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 
Skupštine Srbije i potpredsednika SVM, mgr Lasla Fehera, predsednika 
Nadzornog odbora JVP „Vode Vojvodine“ i člana Predsedništva SVM, Atile 
Juhasa, državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede i člana Saveta SVM i Roberta Otota, zamenika pokrajinskog 
sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, tražimo odgovore 
na sledeća pitanja:
1)      Zašto naknadu za odvodnjavanje plaćaju građani u urbanim sredinama u 
kojima postoji sistem kanalizacije (za čije korišćenje takođe plaćaju 
naknadu)?
2)      Zašto se naknada za odvodnjavanje naplaćuje od građana u gradskim i 
prigradskim sredinama u kojima još nije izgrađena kanalizacija, a ne 
postoje ni otvoreni sistemi za odvodnjavanje?
3)      Zašto ovu naknadu plaćaju vlasnici poljoprivrednih zemljišta kod 
kojih zbog konfiguracije terena ne može nakupiti voda koju bi trebalo 
odvoditi?
4)      Zašto plaćaju ovaj namet vlasnici poljoprivrednih zemljišta čije su 
oranice zbog nepostojanja kanalske mreže često pod vodom?
5)      Zašto se ova naknada naplaćuje od građana čija se zemljišta nalaze uz 
kanale koji su zapušteni i zarasli u trsku, šilje i korov?
6)      Šta je njihov stav o krajnje nekorektnom načinu dostavljanja 
obaveštenja o dugovima građana iz prethodnog perioda od strane JVP „Vode 
Vojvodine“?

Uz rešenja o naknadi za odvodnjavanje, naime, u istoj koverti JVP „Vode 
Vojvodine“ svakom građaninu - obvezniku ovih dana dostavlja i 
obaveštenje o navodnom dugu iz „prethodnog perioda“. U predmetnom 
obaveštenju (bez potpisa i pečata) se ne navodi ni period iz kojeg 
potiče dug, a dokument ne sadrži ni podatak o tome koji pojedinačni 
iznosi čine ukupni dug.

Prirodna reakcija ogromnog broja građana koji uredno izmiruju svoje 
obaveze je bila da od JVP „Vode Vojvodine“ zatraže preglede svojih 
pojedinačnih uplata koji su proknjiženi, kao i podatke o pojedinačnim 
zaduženjima koji čine ukupan dug. Međutim, dana 28.11.2018. godine je 
JVP „Vode Vojvodine“ na svoju internet stranicu postavilo saopštenje 
prema kojem za prethodni period ne poseduje evidenciju o uplatama, pa 
zahtev za usaglašavanje stanja i osporavanje duga koji je naveden u 
obaveštenjima obveznici mogu podneti samo ukoliko imaju uplatnice iz tog 
perioda. U saopštenju dalje se navodi da se ono odnosi na eventualna 
dugovanja za period kada je naplatu radila Poreska uprava (od početka 
2011. do kraja 2016. godine). Na kraju saopštenja JVP „Vode Vojvodine” 
diskretno upozorava obveznike da bi naknadu trebalo platiti u roku od 15 
dana od dana prijema, jer se posle zaračunava zatezna kamata.

Opisano postupanje JVP „Vode Vojvodine” je nezakonito, imajući u vidu 
zakonske odredbe prema kojima je organ dužan da po službenoj dužnosti 
pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. 
Podaci o uplatama naknade za odvodnjavanje koje su izvršene od strane 
obveznika do 31.12.2016. godine nesporno naime se nalaze u evidencijama 
Poreske uprave. Uz to lišeno je svake logike da obveznik treba da 
dokazuje, i to više godina unazad, da je neku svoju obavezu prema državi 
izmirio, a da mu država (u ovom slučaju javno preduzeće) soapšti da o 
njegovim uplatama ne poseduje evidenciju. Stoga pozivamo rukovodstvo JVP 
„Vode Vojvodine“ da do uspostavljanja jedinstvene i sveobuhvatne 
evidencije o uplatama i zaduženjima obveznika OBUSTAVI naplatu dugova iz 
perioda nastalih pre 31.12.2016. g. i da o tome obavesti javnost.

Zbog navedenog se kopredsednik Mađarskog pokreta u svojstvu građanina 
danas obratio pokrajinskom ombudmanu sa pritužbom na rad JVP „Vode 
Vojvodine”.

Od gore navedenih funkcionera Saveza vojvođanskih Mađara zahtevamo da 
odmah pokrenu odgovarajuće procedure u okviru organa i tela kojima 
rukovode kako bi naknada za odvodnjavanje u budućnosti bila naplaćivana 
samo od stvarnih korisnika sistema za odvodnjavanje, ali i od njih u 
iznosima koji bi bili usklađeni sa finansijskim mogućnostima korisnika. 
Nadamo se da će republički ministar poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede Branislav Nedimović i resorni pokrajinski sekretar Mr Vuk 
Radojević prihvatiti tu inicijativu koalicionog partnera.

Subotica, 3. decembar 2018. g.

Predsedništvo Mađarskog pokreta