SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

POPOVIĆ: NISKE ZARADE OBELEŽILE 2018. GODINU

JEDAN OD RAZLOGA OSIPANJA RADNE SNAGE

Predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Subotice Milan Popović je rekao da su 2018. godinu obeležile niske cene rada zaposlenih. 

Subotici preti mogućnost nedostatka radne snage, što bi moglo ozbiljno da uspori razvoj grada. Zbog toga potrebno povećati minimalne cene rada na 36.000 dinara, štdo je minimalna potrošačka korpa u Srbiji. Naime, najniža cena rada treba dabude minimalno 300 evra, što je sagledano na bazi životnih potreba za dva člana domaćinstva, što ukupnoiznosi 72.000 dinara. Ukoliko ne bude povećanja visine zarade, nastaviće se odliv radne snage, posebno mladih - zaključio je Popović.