SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

SPOT O MEDICINSKIM SESTRAMA

OPŠTE BOLNICE U SUBOTICI

U Opštoj bolnici u Subotici, snimljen je spot o medicinskim sestrama, pod sloganom: ''Onaj ko spasi jedan život je heroj, a oni koji spase sto životu su medicinske sestre''.

Autor spota je dipl. mec.sestra Ljiljana Cvijić, glavna sestra Opšte bolnice u Subotici, a snimatelj, montaža i režija Miroslav Antelj. Muzika u spotu je Himna medicinskih sestara koju peva Žarko Dančuo. 

Pored medicinskih sestara Opšte bolnice u Subotici, u snimanju spota su učestvovali i Kovica Jočić Barak i njen sin Stefan, koji su pokazali izuzetan profesionalni odnos tokom snimanja spota. Podsećanja radi, Kovica Jočić Barak je učestvovala u snimanju dokumentarnog filma Majko gde si zašto me nema, autora Miroslava Antelja, gde je pokazala izuzetanu nadarenost tokom snimanja, zbog koje je i film dobio drugačiji naziv od predviđenog. Zbog toga je Kovica Jočić Barak i pozvana na snimanje spota o medicinskim sestrama, gde je još jednom dokazala svoj visoki profesionalizam i umetničku nadarenost. 

Profesor Janko Baljk sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, odsek dokumentarni film, napisao je kritiku za spot - medicinske sestre u Opštoj bolnici u Subotici:
''Opšta bolnica u Subotici ovim spotom odaje priznanje profesiji medicinska sestra koja je u našem društvu neretko potcenjena. Kroz niz svakodnevnih situacija u bolnici otkrivamo kako je lanac odgovornosti prilikom svake od medicinskih intervencija praktično nezamisliv bez medicinskih sestrara. Spot odiše humanizmom a njegova edukativna dimenzija primenjiva je za različite ciljne grupe s tim što svakako najbolje komunicira sa učenicima osnovnih škola. Po ideji Ljiljane Cvijić, glavne medicinske sestre Opšte bolnice u Subotici ovaj spot kompletno realizuje Miroslav Antelj čime se nastavlja izvrsna saradnja ovog autora započeta sa dva uspešna dokumentarna filma u kojima je bolnica u centru zbivanja''.