SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

SUBOTIČKA KATEDRALA U RASCEPU

TEMELJI NE MOGU DA NOSE ZVONIKE

Na subotičkoj katedrali RKC Svete Terezije Avilske, nalazi se pukotina uspravno po celoj dužini. Zbog toga se pristupilo restauraciji crkve, koja je u toku. Katedralni župnik monsinjor Stjepan Beretić je za Croinfo rekao, da su to vrlo ozbiljni radovi, jer problem postoji od same izgradnje katedrale, nakon čega je vremenom nastala pukotina. To je zbog neadekvatnih temelja, koji ne mogu da nose zvonike (dva zvonika), zbog čega jedan ''vuče'' na sever, a drugi na jug. naglasio je monsinjor Beretić. Kada će biti radovi završeni, ne zna se tačno, ali se monsinjor Beretić nada da će to biti u toku njegovog službovanja, a on je ove godine navršio 70 godina života