SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

SUDBINA FERNBAHOVOG KAŠTELA

PORED SELA ALEKSA ŠANTIĆ

Potomak veleposedničke porodice Karolj Fernbah, sagradio je kaštel kao letnjikovac, nedaleko od sela Aleksa Šantić, nekadašnjoj Babi pustoj odnosno Šari, 1906. godine. Danas je to naselje 9. Maj. 

Pored Fernbahovog kaštela, nalazio se i veliki park (šuma) u kome se nalazilo drveća gotovo iz svih krajeva sveta, koje je Fernbah donosio sa svojih putovanja kao mlade sadnice. Park će biti upamćen kao svojevrsna oaza, srna, veverica, sova i drugih ptica. U vreme SFRJ, park je Šantićanima služio kao idealno mesto za piknik, gde su mogle da se vide srne i veverice, koje su izgledale kao da su pripitomljene. 

U Fernbahovom kaštelu se nalazila kapelica, a od dragocenosti veliki luster i još mnogo toga. Zbog čega su mnogi političari toga vremena, u kaštelu pravili svečane ručkove. Čak je postojala i služba koja je vodila računa o uređenju kaštela. 

Međutim, početkom 90-ih godina prošlog veka kao i tokom građanskog rata u Jugoslaviji, u naselje 9. Maj je doseljen veći broj izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prestala je briga za kaštel, pa je sve počelo da se urušava. Mnoge stvari su nestale, drveće posečeno, a pojedini zidovi bukvalno rušeni. 

Danas Fernbahov kaštel, gotovo da i ne postoji, opominjući buduće generacije, kako se nešto dugo građeno i čuvano, za samo nekoliko godina nebrigom i vandalizmom može uništiti.