SNAGOM ČINJENICA

< Vesti

TRADICIONALNO OTVARANJE GRANICE NA TROMEĐI SRBIJA, MAĐARSKA I RUMUNIJA

SKUPŠTINA REGIJE DUNAV - KRIŠ - TISA - MORIŠ

Na Srbije, Mađarske i Rumunije kod graničnog mesta Rabe u opštini Novi Kneževac, 18.05.2019. godine, održana je tradicionalna Skupština regije Dunav-Kriš-Tisa-Moriš, na kojoj su predstavljeni planovi za ovu godinu. Tokom Jeseni, Srbija će dobiti još jedan granični prelaz sa Mađarskom, a prioritet je, pored putne infrastrukture, obnavljanje železničkog saobraćaja. 

Predviđena su još dva važna projekta, koji se odnose na obnovu železnicei otvaranje kulturnih centara. 

Projekat ''Železnica snova'' odnosi se na izgradnju dokumentacije za prugu Subotica - Baja, dok projekat ''Raznobojna saradnja'' na izgradnju srpskog kulturnog centra u Morahalomu, koji je već pri kraju, a u toku je izgradnja i mađarskog kulturnog centra na Paliću, kaže Ognjen Bjelić, pokrajinski sekteretar za regionalni razvoj. 

Planirano je još dosta projekata i iz oblasti privrede. Pre svega, obnove putne infrastrukture. Namera je da se obnovi reka Begej kao i njeni kanali, potom biciklističke staze, što bi u znatnom poboljšalo saradnju u budućnosti, rekao je između ostalog Kalin Dobra, predsednik županijskog veća Timiš u Rumuniji.